PROFIL

SIRRAH SK s.r.o.


Klincová 37/B               


821 08 Bratislava        


IČO: 46 741 909


DIČ: 2023572683          


Obchodný register Okresného súdu BA I, Vložka číslo: 82493/B    HISTÓRIA


16 -LICENCIA - REALITNÉ SLUŽBY2005 - 2012      predaj a prenájom developérskeho projektu spoločnosti Ružinovské centrum, a.s.


2007 -      osvedčenie o akreditácii: 2202/1644/2006/40/1  , Realitný maklér (70325) – obchodovanie s nehnuteľnosťami, vzdelanie  s celoštátnou platnosťou, vydané Slovenská realitná akadémia


2010 - absolvovanie kurzu Feng Shui Profesionál  • Metódy tvarov– symboly tvarov, umiestnenia nábytku, exteriér, interiér, záhrady, sektory v priestore, princípy 5 zvierat, pozemky, liečebné prostriedky, farby, materiály

  • Metódy hviezd– základy čínskej astrológie, a numerológie, 4 piliere osudu a 8 znakov, toky energií, 3 úrovne vnímania priestoru, výpočty problémových období, luo shu mriežky, predpovede, programovanie priestoru

  • Metódy kompasu– práca s pôdorysom, svetové smery, sektorová analýza, bagua, tendencie a ovplyvňovanie priestoru, trigramy a hexagramy

  • Metódy 5 elementov– teória 5 elementov, pohľad čínskej medicíny, diagnostika a liečenie priestoru a ľudí v ňom

  • Metódy symbolov– symbolizmus problémov v dennom živote, symboly v priestore, symboly chorôb, programovanie na vyššej úrovni


 2009- 2026 osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky v sektore poskytovania úverov NBS